top of page

״בניית מודל לצלילה היא יותר מעשה אמנות מאשר מדע״

 Bruce Wienke

מאגר המידע

מעבר לתפקידיהם במקרי חרום ותקלות ציוד, תפקידם של צוללי התמיכה מתחיל עוד לפני ירידת צוללי הגז למים, עלייהם לסייע לצוללי הגז בחיבור ציוד כגון מיכלים נוספים לגופם , הורדת Down line ותליה של מיכלי גז נוספים עליו, הכנת ציוד רגיש והורדתו לצוללי הגז (מצלמות סקוטרים וכלים אחרים) 

חברי הצוות אחראים האחד על השני במהלך הצלילה, אך סיוע של צוללי התמיכה יכול להקל הן על הצוללים והן על צוות הספינה ולספק מרווח בטיחות נוסף לצוללי הגז מהרגע בו הם פוגשים אותם בזמן ובעומק שנקבעו מראש.

 

נהלי עבודה לצוללי תמיכה / בטיחות 


טרום צלילה 
1. סיוע בהעמסת הספינה / סירת מרדף, קביעה מי מצוללי התמיכה ימצא על כ"א מהסירות ווידוא כי הציוד מועמס על הסירה הנכונה. 
2. וידוא כי לכל צוללי התמיכה ולצוות התמיכה לו"ז של כל צוותי הצלילה ורישום של תכניות הדקומפרסיה הרלוונטיות. 

סיוע בכניסת צוללי הגז למים 
1. סיוע לצוללי הגז בחיבור מיכלי סטייג' ודקו בסדר הנכון וע"פ הנחיות כ"א מחברי צוות הגז. 
2. תזמון, בדיקה ואישור כניסה / קפיצה למים של צוללי הגז: 
א. אישור סקיפר. 
ב. איזור הכניסה נקי מצוללים או מכשולים אחרים. 
ג. אין ציוד שעשוי להתפס במהלך הכניסה / קפיצה למים. 
3. מסירת מיכלים / סקוטרים / ציוד אחר לצולל הגז אחרי כניסתו למים. 
4. וידוא כי שעת תחילת הצלילה המדוייקת של כל צוות נרשמה ע"י ה SM / סקיפר 
5. מייד עם תחילת הצלילה יהיו צוללי וצוות התמיכה בתצפית במטרה לזהות הצפות מצו"ל. 

 

חבירה עם צוללי הגז ודיווח "לפני המים" 
1. צולל התמיכה יהיה מוכן לכניסה למים מייד עם תחילת הצלילה של צוללי הגז. 
2. במצבים בהם תוכננה חבירה בחניית הדקו' ימצא צולל התמיכה בנקודת המפגש בשעה הייעודה וע"פ תכנית הצלילה של צוללי הגז. 
3. צולל התמיכה ישא עמו מיכלי גז רזרוויים הכוללים תערובות מתאימות לעומק התחנה המתוכננת ( 50% ל 21 מ'.) 
4. צולל התמיכה ישא עליו או יוודא המצאות של מיכל 100% מלא ותקין על האנך בעומק 6 מ'. 
5. בנקודת המפגש יוודא צולל התמיכה כי כל צוללי הגז נמצאים ויבצא בדיקה מול כ"א מהם שהכל תקין אצלו. (OK /OK ) 

במידה וצולל התמיכה קיבל אישור מכל אחד מחברי צוות הגז כי הכל תקין יבצע סבב ראשון להורדת ציוד מיותר (מיכלים / מצלמות סקוטרים וכיו"ב) מהצוללים, יסמן לכל אחד מהם שהוא עולה ואז יעלה למסור את הציוד ולדווח לצוות הסירה.

במידה וצוללי הגז זקוקים לסיוע ישאר צולל התמיכה עמם עד לפתרון הבעייה ויעלה לסירה רק לאחר מכן. 

במידה וצוללי הגז על האנך אינם זקוקים לכל סיוע אך חלק מהצוות חסר (לא נמצא על האנך)  יחל צולל הבטיחות עלייה מיידית ידווח ל SM / סקיפר ולאחר מכן ירד שוב לסייע לצוללי הגז בשלב הדקו'.

שלב הדקו' 
צולל התמיכה יפנה לכל אחד מצוללי הגז ויקבל ממנו ציוד מיותר, ראשית סקוטרים ומצלמות ואח"כ מיכלי סטייג' ודקו מיותרים. ההחלטה איזה ציוד למסור (אם בכלל), נתונה לצולל הגז 

נוהל מסירת סקוטר 
1. וידוא כי פין האבטחה נמצא במקומו (צולל התמיכה ישא עמו פיני אבטחה רזרויים) 
2. ניתוק הסקוטר מצולל הגז. (יבוצע ע"י צולל התמיכה) 
3. חיבור סקוטר לצולל התמיכה ע"י צולל הגז ווידוא של צולל התמיכה כי הסקוטר מאובטח 
(צולל התמיכה יראה לצולל הגז היכן לחבר את הסקוטר) 

נוהל מסירת מיכלים 
1. וידוא איזה מיכל צולל הגז רוצה למסור. 
2. הכנת המיכל למסירה ע"י צולל תמיכה (החזרת וסת למקומו וסגירת ברז) 
3. ניתוק המיכל מצולל הגז. 
4. מסירת המיכל לצולל הגז והסבר להיכן ואיך לחברו לריג של צולל התמיכה (החיבור יבוצע בסיוע של צולל הגז שמסר את המיכל.) 
5. חזרה לפני המים עם הציוד שנאסף ומסירה לצוות הספינה (צולל התמיכה לא יקח ולא יעלה עם כמות ציוד גדולה מדי.) 

שלב היציאה מהמים 
עם סיום הדקו יסייע צולל התמיכה בהסרת ציוד מצוללי הגז ומסירתו לצוות הספינה, שלב היציאה מהמים הוא שלב קריטי ועל צולל התמיכה לודא עם הסקיפר וצוות הספינה כי הוא וצוללי הגז יכולים להתקרב אליה בבטחה (מנוע מדומם / פרופ נעול וכיו"ב) 

הערות: 

1. חלק (רוב) צוללי הגז בקבוצה נושאים מיכלי 100% ולכן הצבה של מיכל כזה על האנך לא תמיד חיונית. 
2. חלק מצוללי הגז (השחורים) משגרים מיכלי סטייג' ריקים לפני הים, ובמקרה כזה אחראי צוות התמיכה לאיסופם והעלאתם לסיפון בתום הצלילה או במהלך הדקו'. ציוד הנמצא על חבל גלגלת המחובר למצו"ל יוסר מחבל המצול בזהירות בעת האיסוף! 

קישור למאמר על תפקידי מנהל השטח - surface manager

צוללי תמיכה ובטיחות
כתב: דן אשכנזי 01/19/2008

הגדרת התפקיד 

מטרת המאמר הנה הגדרת תפקידיו של צוות התמיכה והוא נכתב בכוונה לסייע בגיבוש מערכי התרגול של קבוצת H2O ונהליה לביצוע צלילות טכניות מספינה בים פתוח. בכתיבה משולבות מובאות רבות ממאמר של דין מרשל* בנושא צוללי תמיכה, מאמר אשר התפרסם בפורום Deco Stop. 

מבוא 
במאמרו מונה דין מרשל, מס' אתגרים ומשתנים גדול המשליכים על תכנון הצלילה ותפקידי צוות התמיכה בצלילות ים פתוח: ספינה/ סירה, סקיפר, צוות הספינה, מזג אויר, זרם, גלים, החי הימי והמרחק מסיוע רפואי.

השפעתו של צוות התמיכה על רבים מהם קטנה או אפסית ותפקידו העיקרי הוא לסייע במימושו של הכלל החשוב ביותר בצלילות מסוג זה:

 

״צימצום משך השהיה של צוללי הגז במים למינימום הנדרש לביצוע המשימה, במטרה למזער פרק הזמן במהלכו יכולים המשתנים שנמנו (או חלקם) להשפיע על מהלך הצלילה.״ 


הספינה וצוותה 
מציאת ספינה אשר תתאים לביצוע צלילות טכניות בים פתוח איננה משימה פשוטה שכן מרבית הספינות הזמינות להשכרה באזורנו אינן כאלו. טווח, כמות הדלק, מקום לציוד, מבנה ותכנון סיפון הספינה, סולמות טיפוס מתאימים, משטחי התארגנות ומדחסי גז הם חלק מהנתונים בהם יש להתחשב בבחירת ספינה מתאימה ולאחר שמצאנו ספינה העונה על הדרישות האלו יש לבחון את אמינותה ע"פ מס' מערכות הגיבוי שבה

וכשירות צוותה.  שכן

 

״להימצא על ספינה מושבתת בשל תחזוקה לקוייה או מחסור בדלק במרחק של מיילים מהחוף ועם קבוצה של צוללים הנסחפים בים הפתוח הנו ללא ספק אחד מהמצבים היותר מטופשים ומסוכנים שאפשר להקלע אליהם.״

תנאי מזג האוויר ומצב הים 
לאורך זמן וככל שנצבור נסיון רב יותר בביצוע צלילות ים פתוח נגלה דפוסים ייחודיים של מזג האויר ומצב הים (גלים, זרמים, טמפרטורות וטרמוקלינות, תנאי ראות והחי הימי). מלבד יכולת שיקלול דפוסים מוכרים בעת תכנון צלילות וההחלטה באם לבצע צלילה שתוכננה בתנאים נתונים או לבטלה, אין לנו כל שליטה על משתנים אלו. הים הפתוח הנו סביבה דינאמית אשר מעצם טבעה נתונה לשינויים תכופים וקיצוניים, המשתנים שנדונו בפתיח הנם רק חלק ממכלול של תנאים סכנות ואתגרים עמם יש להתמודד בתכנון וביצוע צלילות אלו. ע"י שיקלול מירב הסיכונים האמיתיים של הסביבה והריחוק מהחוף בתכנון הצלילות נוכל למקסם את בטיחותן וסיכויי הצלחתן ובהתחשב בתנאים הסביבתיים יש לקבוע את הנהלים והתרגולות על פיהם יפעלו צוללי הגז וצוות התמיכה.

 

זמן לסיוע רפואי ופינוי 
עם קבלת ההחלטה על ביצוע צלילה בים פתוח הופך המרחק מ או זמן ההגעה של, סיוע רפואי במקרה הצורך לשיקול עיקרי בתכנון הצלילה. עזרים מודרניים כגון מכשיר קשר, טלפונים סלולריים או לוייניים (בהתאם לריחוק מהחוף) זמינותם של גורמי הצלה (חיל הים, יח' חילוץ מוטסות) וציוד רפואי על הספינה, מקטינים את הסיכון בביצוע צלילות כאלו במרחקים גדולים יחסית מקו החוף. 

 

צוללי התמיכה 
תפקוד נכון של צוללי התמיכה מהווה תנאי לביצוע יעיל ובטיחותי של צלילות ים פתוח ולכן הכשרה יסודית ותרגול שוטף של משימות תמיכה והצלה עם צוללים שונים ובתנאים משתנים, חיונית. 

צוללי התמיכה מהווים את החוליה המקשרת בין צוללי הגז (אשר יכולתם לתקשר עם כמו גם להגיע במהירות אל פני המים מוגבלת) לבין הספינה וצוות התמיכה. צולל תמיכה מיומן ומנוסה הוא זה שבמקרים רבים יקבע אם הצלילה תסתיים בהצלחה או לא.

 

אחת הסכנות הגדולות ביותר בצלילות ים פתוח הנה הסחפות צולל והתרחקות מהספינה ואחת ממטרותיו של תכנון צלילה נכון היא ליצור מצב שבו כל קבוצת צוללי הגז נשלטת בצורה מיטבית ע"י צוות התמיכה. יכולתם של צוללי התמיכה להגיע לפני המים בזמן הקצר ביותר ותוך ביצוע מינימום דקו, הנה בעלת השלכות חשובות על, וחיונית ל ביצוע תפקידם העיקרי שכן בכך הם יכולים לתת מענה מיידי ויעיל לשורה ארוכה של תקלות אפשריות ובהן: 

צולל חסר הכרה 
צולל הסובל מהרעלת גז 
אבדן צולל / בן זוג. 
אבדן גז OOA 
אבדן ציוד (סקוטר ברחן) 
תקלות ציוד 

תפקידם העיקרי של צוללי התמיכה הוא לספק מרווח בטיחות לצוללי הגז, לוודא שהחלפת הגזים מתבצעת בצורה תקינה, לשאת עמם רזרוות של הגזים הדרושים למקרה של תקלות ווסתים אצל צוללי הגז ולפרוק מהם ציוד מיותר כגון מיכלים ריקים, מצלמות או כל ציוד אחר. שחרור צוללי הגז מציוד עודף והוצאתו מהמים ובמיוחד כשתנאי הים משתנים במהלך הצלילה, מקלים הן על עבודת צוות התמיכה והן על יציאת צוללי הגז מהמים. 


נהלי חבירה 
גם אם לרשותנו עומדת סירת "מירדף" נוספת, תכנון הצלילה יהיה טוב יותר אם כל צוללי הגז יזכו לביקור של צולל תמיכה כבר בתחנת החלפת הגזים ב 21 מטר, תכנון כזה הינו בר ביצוע על ידי סינכרון זמני התחתית והדקו' ותזמון תחילת צלילתם של צוללי הגז כך שכל חברי הקבוצה או הצוות יגיעו לתחנת החלפת הגז בהפרשי זמן מזעריים. ניהול נכון של צוללי התמיכה יאפשר להם לא רק לפגוש את כל צוללי הגז בקבוצה בנקודה נתונה ובהפרשי זמן קצרים אלא גם לבצע עליה מהירה ובמינימום דקו' מנקודת המפגש. נוהל החבירה בחניית הדקו' יתבצע ע"פ שיקול דעתו של מנהל השטח, ע"פ עומס המטלות על צוללי הגז ומורכבות הצלילה. בצלילות אשר אינן מחייבות שימוש בנוהל זה ימתינו צוללי התמיכה על סיפון הספינה כשהם מוכנים לירידה מיידית למים
 

 

 
 

bottom of page