top of page

״בניית מודל לצלילה היא יותר מעשה אמנות מאשר מדע״

 Bruce Wienke

מאגר המידע

הצוללות מדגם  Foca צויידו במוקשים ימיים משני סוגים  .P.150/1939P.A.a.e  אשר יוצר ע"י Officine Pignone  ו .T.200/800a.e שיוצר במספנות Tosi. שני סוגי המוקשים נחשבו לבלתי יעילים ומסוכנים לפיזור. בעקבות העלמות ה Foca ושתי התאונות שקדמו לה ב Zoea ו Atropo חדל הצי האיטלקי מלעשות בצוללות שימוש לפיזור מוקשים והן הוסבו למשימות נשיאת מטענים. (7)

 

לאחר חיפוש די ממושך הגיעה לידי  פקודת המבצע המפרטת את נתיב פיזור המוקשים בשלושה פרמטרים, אזימוט / מרחק מראש כרמל (סטלה מאריס) ועומק. הנתיב מתחיל מספר מיילים  דרומית  לנקודת הטביעה ע"פ רישומי הצי האיטלקי ולאורכו הייתה אמורה הפוקה לפזר את מוקשיה בקבוצות של 6-6-8 מוקשים, במרווחים של 50מ' בין המוקשים ו500מ' בין קבוצה לקבוצה. (8) 

 

אם אכן  נפגעה ה Foca במהלך פיזור מוקשיה שלה (בין אם כתוצאה מתקלה או  מוקש בריטי) הרי שעל נתיב הפיזור  נמצאים  עיגוני המוקשים ואולי גם הצוללת הטבועה עצמה.  סריקה של שני אזורים ממערב לראש כרמל: הראשון נקודת הציון שפרסם הצי האיטלקי והשני נתיב פיזור המוקשים
כפי שמופיע בפקודת המבצע היא צעד מתבקש ועל פי העדויות המצטברות עד כה,  קיימת סבירות לכך שהצוללת אכן נפגעה בין ה 13 ל15 לחודש ובמהלך הניסיון לפזר מוקשים מול נמל חיפה.

סריקה כזו אכן התבצעה 

 

אפשרות נוספת היא כי ה Foca נפגעה על ידי הבריטים במהלך השיוט ל"ראס אל טין" ולאחר שפיזרה את מוקשיה.  נכון למועד זה  ולמעט הרישומים המופיעים ב  World War II Sea War ואיזכור המידע שהועבר לצי האיטלקי על ידי נציגי מדינות נייטראליות,  לא נמצאו (ברשת) עדויות לפעילות בריטית רלוונטית בתאריכים הנ״ל. בדיקת דיווחי המודיעין של הצי הבריטי והצלבה בין מסלולה המשוער של הצוללת עם מיקומן של מערכות ההגנה נגד צוללות סביב מפרץ חיפה והנמל בתאריכים הרלוונטיים יכולים לסייע באימות או שלילת האפשרות של טביעת ה Foca כתוצאה מפגיעת מוקש בריטי.

 

שאלה נוספת שעדיין לא נענתה אך אינה קשורה ישירות לנסיבות הטביעה היא מדוע נמצאו על סיפונה שמונה אנשים בנוסף לצוות המלא אשר מנה ששים ימאים ומה היה תפקידם בכוח ?  

 Foca  יחד עם ה Atropo  וה  Zoea  נבנו בין השנים 1936 – 1939 במספנות Tosi בטרנטו כצוללות לטווח בינוני שיועדו למשימות מיקוש. במרכז הצוללת מוקם תא אשר הכיל 20 מוקשים ימיים  ובירכתיה הותקנו משגרים יעודיים.

 

נתונים

דחי על פני המים 1.333 טון.
דחי בצלילה 1. 647 טון.
אורך: 82.75 מטר.

רוחב : 7.16 מטר.

שוקע : 5.3 מטר.

מהירות שיוט מירבית : 15 קשר.

מהירות מירבית (צלילה) : 7 קשר.

מנועים ראשיים : 2X2900HP Tosi

מנועים חשמליים : 1300HP Ansaldo

טווח שיוט : 9.880 מייל / 8 קשרים  3.560 מייל / 15 קשרים

טווח שיוט בצלילה : 7.2 מייל / 7.8 קשרים

תותח סיפון : 100/47 מ"מ.
מקלע  נ"מ : 2  X 13.2 מ"מ.

משגרי חרטום (טורפדו) : 4 X 533 מ"מ.

משגרי ירכתיים : 2 X 533 מ"מ
משגרי ירכתיים (מוקשים) : 2 X 533 מ"מ.

חימוש :  36 ראשי טורפדו ו 140 פגז / 20 מוקשים ימיים T200/800

עומק צלילה בבדיקה : 100 מ'

צוות : 7 קצינים 53 נגדים וחוגרים.

מקורות:

 

1. R. Smg Scire - שלומי פלניצקי / דן אשכנזי

2.  La 10X MAS השייטת העשירית - דן אשכנזי

3. Uboat Net

4. Trentoincina

5. Betasom.it

6. Trasparenze

7. betasom.it

8. Ordine di  operazione n102 Maricosom    

9. http://www.talpo.it/navali-1.html
10. World War II Sea War, Volume 3

11. http://www.sommergibilefoca.it 

12. KR 40-43: cronache di guerra

 By Giulio Grille

HQ וידאו

הצוללת "פוקה"  Foca
כתב דן אשכנזי
פורסם לראשונה ב www.h2o.org.il ב 05/20/2008 עודכן ב18 לינואר 2015

הצוללת האיטלקית Scire’ הטבועה במפרץ חיפה (1) הינה אחד מאתרי הצלילה המוכרים בארץ. ה 'Scire שימשה את השייטת העשירית של הצי האיטלקי במלחמת העולם השניה ותחת פיקודו של ולריו בורגזה הובילה לוחמי שייטת, סירות נפץ וחזירים לפעולות נועזות בנמלי הים התיכון (2) עד שטובעה ע"י הבריטים ב 1942 כשהיא בדרכה לפעולה בנמל חיפה.  מעטים יודעים כי  בנוסף ל 'scire  שוכנת ככל הנראה במפרץ צוללת איטלקית נוספת  בשם   Foca.  מקום טביעתה המדוייק אינו ידוע אך ע"פ הערכת הצי האיטלקי  היא נמצאת בעומק שבין 120 ל 140 מ' צפונית מערבית לראש כרמל. 

 

מיקוש מפרץ חיפה אוקטובר 1940  

Ordine di operazione n102 Maricosom

על אף שנמסרה לצי האיטלקי  כבר ב  1937, ההיסטוריה המבצעית של ה Foca  הייתה קצרה.   על פי אתר  www.naval-history.net ב יוני 1940 יצאה למשימתה הראשונה, מיקוש אזור נמל אלכסנדריה, זוהתה ע"י שתי משחתות בריטיות, הותקפה באש תותחים ופצצות עומק אך הצליחה לנתק מגע ולהסתלק מהזירה. (באתר www.sommergibilefoca.it מועלת האפשרות שהרישום נובע מטעות בזהוי וכי מדובר היה ב  Smg. Micca )  משימתה השניה שהושלמה ב 15 לספטמבר 1940 הייתה הובלת ציוד לבסיס הצי ב"לרוס". משימתה השלישית והאחרונה  החלה ביום ה 28 לספטמבר 1940 בו מקבלות ה  Foca  וה Zoea  מ Maricosom (מפקדת שייטת הצוללות) את פקודת המבצע  מס' 102.  מטרות הפעולה הן הנחת מוקשים ימיים מול חופי חיפה  ויפו.

image curtesy of www.sommergibilefoca.it

משימתה של ה Foca הייתה הצבת 18 מוקשים ימיים מערבית לראש כרמל  ובראשון לאוקטובר היא מפליגה  לעבר חופי פלסטינה. 12 ימים מאוחר יותר אובד הקשר עמה.  בין ה 15 ל 16 לאוקטובר הייתה אמורה ה Foca  לעבור כ 15 מייל צפונית ל"ראס אל טין" בדרכה חזרה, אך לא נצפתה. 

 

מיקום הצוללת

משלא אותרה בנתיב החזרה וגם לא נוצר קשר עם ה Foca בין ה 15 ל 16 לאוקטובר, הערכת הצי האיטלקי היתה שהצוללת נפגעה באזור הפעולה ממוקש בריטי או אחד ממוקשיה שלה  בין ה 12 ל 15 לחודש. ההערכה כי מדובר במוקש בריטי "הועדפה" על ידי האיטלקים וב 5 ליוני 1941 פונה הצי לצלב האדום בבקשה לחקור ידיעות על תפיסתה של הצוללת בידי הבריטים כשהם מסתמכים על עדויות בע״פ של נציגי מדינות נייטראליות.(12)  יתכן כי בקביעתם התבססו על התגובה הבריטית לפנית הצלב האדום או על ממסמכי המודיעין הבריטי. ייתכן גם כי בהתאם להערכתם זו קבעו את מיקומה בעומק שבין 120 ל 130מ' מערבית לראש כרמל והצוללת הוכרזה כאתר קבורה ימי.

"Il giorno 8 ottobre salpò per posare uno sbarramento di mine dinanzi al porto di Haifa. Dopo la partenza non diede più notizie. Informazioni ufficiali da parte britannica, avanzano l'ipotesi che l'unità sia affondata, presumibilmente tra il giorno 12 ed il 15 ottobre, per urto contro mine dello sbarramento difensivo posto al largo della costa palestinese. L'affondamento causò la perdita dei 60 uomini dell'equipaggio."

למרות שני איזכורים לכך שהחלטת הצי מסתמכת על מקורות מודיעין בריטי או "מידע בריטי רשמי" לא מצאתי כל  הוכחה לקיומו של מידע כזה למעט המקורות המובאים כאן.  כן מצאתי לאומת זאת  איזכורים  לשני מקרים בהם נגרם פיצוץ מוקדם של מוקשים במהלך הפיזור הן על ה Zoea והן ה Atropo ועדויות למכביר לעובדה שהמוקשים הימיים על סיפון ה Foca נחשבו למסוכנים ו"מועדים לפורענות". (5)  אתר איטלקי העוסק בהנצחת הצוללת http://www.sommergibilefoca.it  מאמץ גם הוא את ההערכה כי פיצוץ מוקדם של אחד המוקשים הוא הגורם לטביעה וכי הצוללת מונחת על נתיב פיזור המוקשים ובעומק של כ 100 מ׳ מתחת פני הים. (11) 

"Atropo

"Al comando del capitano di corvetta Peppino Manca effettuò, il 29 ottobre, la posa di uno sbarramento nelle acque a sud-est di Zante, nella zona compresa tra l'isola e le coste della Morea. Dopo aver effettuato la posa di 16 armi, l'Atropo fu costretto a sospendere l'operazione per l'esplosione anticipata di due torpedini"

 

Zoea

"Il 29 giugno salpò da Taranto per posare uno sbarramento di mine lungo la costa egiziana, circa 100 miglia a ponente di Alessandria. Durante l'operazione di posa, due armi esplosero in mare per difettoso funzionamento, non provocando danni all'unità. L'operazione venne sospesa"

במקום אחר מעידה אלמנתו של אחד מאנשי הצוות Antonio Diana כי מיד לאחר ההעלמות היתה ההערכה הרווחת כי פיצוץ מוקדם של אחד מהמוקשים שנשאה גרם לטביעתה.(6)

 

"Si disse che la causa più probabile sia stata la esplosione prematura di una delle mine che si era intenti a posare"

תמיכה לקביעת חיל הים האיטלקי מצאתי  לאחרונה  בספר World War II Sea War, Volume 3  בו מוזכרת הפוקה בשתי רשומות. ב 13 לחודש מצויינת הנחת המוקשים של ה foca באזור חיפה, ה15 לחודש מצויין כתאריך טיבוע הצוללת ״במהלך או לאחר הנחת המוקשים״. (10)
 

bottom of page