top of page

הסד״ג כרמל

carmel1.jpg
באוקטובר 2006 ביצעה IDx לצלילה ראשונה לנ״צ שכונה "המעפילים" בקובץ הנקודות שעמד לרשותנו. על פי שמועות מדובר היה בספינה שסייעה בהעברת מעפילים מהאוניות לחוף (סד"ג, או נתב) שאיבד כושר שייט והוטבע בנקודה. בדיעבד (2012) התברר שהיה לא מעט דמיון בין השמועות למציאות. אמנם לא ספינת מעפילים אך בכל זאת ספינת דייג עם רקורד מפואר. הכרמל הייתה אחת מ"ספינות השילומים" שהגיעו מגרמניה, "גויסו" ע"י חיל הים לפלגת הסד"גים "הסודית".

על הספינה והצלילה (האזרחית) הראשונה עליה במאמר הסד״ג כרמל המתווסף למאגר המידע של פורטל HQ

הסד״ג כרמל

#כרמל #סדג #שייטת #חי #המעפילים #idx

פוסטים פופולריים
פוסטים אחרונים
bottom of page