top of page

Foca הצוללת האבודה

missione haifa - map 1940_43 r.jpg
משימתה של ה Foca הייתה הצבת 18 מוקשים ימיים מערבית לראש כרמל ובראשון לאוקטובר 1940 היא מפליגה לעבר חופי פלסטינה. 12 ימים מאוחר יותר אובד הקשר עמה. בין ה 15 ל 16 לאוקטובר הייתה אמורה ה Foca לעבור כ 15 מייל צפונית ל"ראס אל טין" בדרכה חזרה, אך לא נצפתה. הפורטל הישראלי לצלילה מתקדמת בשיתוף האתר www.sommergibilefoca.it עם פרטים חדשים על הצוללת שעל פי מקורות שונים נפגעה וטבעה במפרץ חיפה במהלך מלחמת העולם השניה.

למאמר על הצוללת Foca

#rsmgfoca #צוללת #פוקה #מפרץחיפה #מיקושמלחמתהעולםהשניה #צי #איטלקי #haifaport #royalnavy