top of page

התמחות ״סיידמאונט״ בהתאחדות


10448506_10152539588928822_8993468330481777819_o.jpg

לפני מספר ימים הצטרפה ההתאחדות הישראלית לצלילה לרשימת הארגונים המציעים התמחות Sidemount

תצורת ה״סיידמאונט״ היא תצורת ציוד בה מיכלי הצלילה נישאים בצידי גופו של הצולל ומקורה בצלילת מערות. צוללי מערות שנדרשו לעבור במעברים צרים ומוגבלים, ניסו תצורות נשיאת מיכלים שונות אשר במהלך הזמן התגבשו לתצורה המוכרת כיום בעולם כתצורת ה Sidemount. (עוד על התצורה באתר Advanced Diving HQ) מטרת הקורס:

לחשוף את הצולל הספורטיבי לעולם צלילת ה-SideMount, צלילה עם מערכת איזון ושיטת נשיאת מיכלים ייחודית. צולל שצלל עד כה עם מיכל צלילה אחד על הגב ולזמני תחתית קצרים, ימצא כי יידרש ללמוד שיטות עבודה עם ציוד נוסף, הכרת מיומנויות חדשות ושיפור מיומנויות קיימות: * שימוש ב-2 מיכלים נפרדים והתמודדות עם תקלות במערכת הנשימה. * שימוש בווסת צלילה עם צינור ארוך. * תנועה ותנוחה במים.

תנאי קבלה: 1. צולל 2 כוכבים (או דרגה מקבילה של ארגון צלילה אחר) – לא כולל צולל 2 כוכבים צעיר. 2. צולל עם ניסיון של 50 צלילות רשומות וחתומות, מתוכן לפחות 10 צלילות לעומק שעולה על 20 מ'.

מבנה ונושאי הקורס:

במסגרת הקורס יעביר החניך את רוב זמנו מתחת לפני המים בים הפתוח ויתמודד עם תכנון צלילה, סימולצייה והתגברות על תקלות, עבודת צוות, תנועה ואיזון במים. זהו קורס באוריינטציה מעשית מאד ומטרתו לתת לצולל את היסודות והכישורים הדרושים בכדי לבצע צלילת SideMount. שיעורי הכיתה יכללו את הנושאים: הסביבה החדשה, כללי התנהגות, תכנון צלילה ועוד.

שיעורי הציוד יכללו את הנושאים: תצורות SideMount, התאמת הציוד לצולל, פתרון תקלות במערכת הנשימה, הרכבת ציוד יעילה ובטוחה בכניסה וביציאה מהמים, מבוא לחדירה במעברים צרים.המיומנויות הנלמדות בקורס זה הן המיומנויות הבסיסיות של צלילת SideMount, המהוות את הבסיס לשימוש בתצורה זו גם בצלילה טכנית, צלילת מערות וצלילה לספינות טרופות.

משך הקורס: 3 ימים לפחות. 4 שעות מים לפחות. 3 שיעורי כיתה וציוד.

תנאי ההסמכה: 1. ציון עובר בכל אחד מכישורי המים הנלמדים בקורס. 2. מעבר מבחן עיוני בהצלחה. התרים והגבלות: 1. קורס זה מהווה תנאי להמשך לקורס SideMount מתקדם. 2. לצלול עם 2 מיכלי צלילה לביצוע צלילות שבתחום הסמכתו הספורטיבית של הצולל. המלצה:

בשל זמני התחתית הארוכים שניתן לבצע בשימוש עם 2 מיכלים, מומלץ לבצע התמחות צולל ניטרוקס לפני או במהלך התמחות ה- SideMount. המלצה נוספת הינה לשלב התמחות עומק (עד 42 מטר).

ציוד נדרש

ציוד צלילה אישי סנפירים – לא סנפיר מפוצל! מסיכה רזרבית. אם נדרש, הציוד הבא יסופק ע"י המדריך: מאזן SideMount מיכלי אלומיניום 12 – אחד מהם עם ברז ימני. חבקים ייעודיים למיכלים. 2 ווסתי צלילה בתצורת SideMount.

פרטים נוספים על ההתמחות באתר ההתאחדות הישראלית לצלילה

Facebook - Untitled_edited

#v #התמחויות #sidemount #סיידמאונט #צלילהמתקדמת #ההתאחדות #הישראלית #לצלילה #techdiving

פוסטים פופולריים
פוסטים אחרונים
bottom of page