top of page

Dolphin Reef


״כמעט אסון״ כשהספינה Suprastar שנסחפה מנמל אילת בשל ״מכת רוח״, מפעילה מדחפים על מנת להחלץ מהחפה על ריף הדולפינים. ספינה צובר ריקה שהיתה אמורה להיקשר למזח הדרומי בנמל שדוממה מנועים ואף נקשרה לגוררות, כמעט ועלתה על המזחים בריף הדולפינים באילת. תושייתו של הקברניט שהפעיל ברגע האחרון מנועים מנע אסון גדול יותר. בשעות הצהרים עמדה אוניית הצובר Suprastar המובילה אשלג להיכנס לעגון בנמל אילת. הספינה דוממה מנועים ונקשרה לגוררות הנמל כשמקת רוח סחפה את הספינה שהיתה ריקה וקלה, דרומה לעבר ריף הדולפינים. קברניט האוניה הפעיל מדחף בניסיון למנוע פגיעה בחוף וברשתות.


הפעלת המנועים החזקה והסחף שיצרה גרמו נזק גדול לרשתות ריף הדולפינים וגל גדול של סחף אדמה שטף את החוף.


#ריף #דולפינים #אילת #ספינה #suprastar #אסון #אקולוגי #החפה #נמל #סוחרת

פוסטים פופולריים
פוסטים אחרונים
bottom of page