top of page

סד״ג ניצן


הניצן מכמורתן באורך 24.5 מ׳ נבנתה בגרמניה בשנות ה-50 וניתנה לישראל במסגרת הסכם השילומים. היא שימשה שנים ארוכות כמכמורתן ובעליה האחרונים אף השיגו על ספונה שיא בדיג "פארידות". בסוף ימיה נרכשה על ידי ההתאחדות הישראלית לצלילה וטובעה בעומק 24 מטרים מול חופי נהריה באפריל 2012.


הניצן שירתה בצי הדיג יותר מחמישה עשורים. שמונה ספינות, שכונו "הגרמניות", נבנו והועברו לישראל במסגרת הסכם השילומים. שלוש הגדולות – "ניצן", "למרחב" ו"דרור" – נמסרו לקיבוצים ולקואופרטיבים שעסקו בדיג. חמש הקטנות הפכו לצי הסד"גים של חיל הים.


ב-61', לאחר תקופה לא מוצלחת של דיג בים התיכון, הועברו הספינות הגדולות לדוג בים סוף, ליד חופי אריתריאה. באותה תקופה שונה שמה של הניצן ל"מנליק". לאחר מלחמת יום כיפור חזרו הספינות לים התיכון. ניצן נרכשה על ידי דייגים ישראלים שהפעילו אותה עד 2002, אז רכש אותה מיכאל זמל, בעליה האחרון.


הספינה הושבתה בשנת 2010 ומשכה את עינו של יאיר ים (פוצקר) אשר פנה להתאחדות הישראלית לצלילה שרכשה את הניצן, יחד עבדו במשך תקופה ארוכה לקבל את האישורים הדרושים להטבעתה. הטבעת הספינה הצריכה עבודת נקיונות גדולה בה השתתפו מועדון פוצקר וההתאחדות הישראלית לצלילה.


בעת ההטבעה התייצבה הניצן כשחרטומה פונה מערבה וגוף הספינה בנטייה של 20 מעלות על קרקעית בעומק 24 מ'. בתחילת ינואר 2016 הכריע הים את הספינה היא התהפכה על צידה ובית הגשר התנתק מהגוף.טיבוע הניצן


מקורות:

סד"ג "ניצן" – מגרמניה דרך אריתריאה ועד לקרקעית הים ההתאחדות הישראלית לצלילה

ספינת הדיג "ניצן" הפכה לאתר צלילה - Ynet

פוצקר מרכז צלילה נהריה