top of page

כל האמת על מחשבי הצלילה


בכנס השנתי האחרון של החברה הישראלית לרפואה היפרבארית וצלילה עסק המושב הראשון ב״סיכון הצולל וסביבתו״ והוקדש בחלקו הגדול להשלכות השימוש ההולך ומתרחב במחשבי הצלילה. שתיים מתוך שש סקירות (זו של ד״ר נתן כהן מהמרכז הרפואי הלל יפה, וזו של אילן ברקוביץ׳ מדריך צלילה ופקח הרשות) נגעו ישירות בפער שבין יכולות המחשבים לאלו של המשתמשים. ואילו שתי סקירות נוספות* מתוך השש שעניינן היה תאונות צלילה, חשפו את הסיכונים והתרומה של הפער הזה לתאונות הצלילה.


בידיים הנכונות מחשב הצלילה הוא אחד מכלי העזר היעילים ביותר העומדים לרשות הצולל. בראשית דרכו שימש המחשב לביצוע מעקב אחר עומקים וזמני תחתית ובהשוואה לטבלאות הדקומפרסיה, אפשר לנו להאריך את זמני הצלילה, לבצע יותר צלילות חוזרות ולשלוט בקצב העליה / חניות הבטיחות. עם השנים השתכללו המחשבים ונוספו להם פונקציות נוספות כגון לוג בוק, מצפן, מדי לחץ אלקטרוניים, חיבור למחשב הביתי וזו רק רשימה חלקית. בעתיד הקרוב נמצא בשוק מחשבים המשלבים יכולות נוספות, מניתור של גודל בועיות בדם מחד ועד אפשרויות ניווט תת ימי מאידח. לא פלא אם כן שהיקף השימוש בהם גדל בהתמדה וקצב המכירות בהתאם.


המעבר לשימוש נרחב במחשב ובצידו המגוון הרחב של יצרנים ודגמים בשוק הפך את ״לימוד״ המחשב בקורסי הצלילה (שבמקרים רבים החליף את לימוד הטבלאות או אלגוריתם הדקומפרסיה) להכרחי מחד ומאתגר מאידח. זאת, בצד כירסום מתמיד בהיקף הזמן המוקדש לצד התיאורטי בקורסי הצלילה בכלל יצרו מציאות שבה הן צוללים ספורטיביים והן צוללים טכניים רבים חסרים את הידע לתכנן את צלילותיהם כפי שעשו צוללים בעבר ושרמת ההיכרות והשליטה שלהם במחשב (האמור להחליף את הידע עליו ויתרו) עומדים ביחס הפוך לרמת התלות שפיתחו בו. צוללים אלו מצפים ממחשב הצלילה לספק רמות בטיחות שלא נועד ואינו מסוגל לספק ועושים זאת בצורה עיוורת. את "כל האמת" על כל מחשבי הצלילה אי אפשר לדחוס למאמר אחד וכנראה גם לא לקורס הצלילה. דף ה״פייס״ של DivingHQ פתוח לשאלות בנושא מחשבים והשימוש בהם.* Adam Konstantinovsky - Diving accidents in Israel - new insights based on improved data analysis Natan Cohen - A life Threatening "addiction" to the dive computer. What is the antidote? Ilan Berkovich - Dive computers Pro's & Con's Zemer Wang - A review of diving accidents treated in Yoseftal HP Eilat and "Assaf Harofeh" 2016.
פוסטים פופולריים
פוסטים אחרונים
bottom of page