top of page

הארי ״פותר״ ואבן התחתיות


הארי ״פותר״ היא סדרה חדשה בת פרק אחד שמטרתה לענות על השאלה ״כמה גזים?״, והפעם, ״כיצד נחשב את כמות הגזים שאנחנו צרכים על מנת להשלים עליה חלקה מנקודת כשל גז במהלך הצלילה ועד לנקודת החלפת הגז הבאה״ פעם קראו לזה Rock Bottom אבל מאז הוחלף הפריץ בממלכת השחור*, מותן הניסוח ואבן התחתיות (Rock Bottom במקור) הפכה ל״מינימום גז״ אנמי ומתנחמד. הגדרות: כשל גז : אובדן של, או תקלה במקור גז אצל אחד משני הצוללים בצוות. (OOG) צוות: שני צוללים המבצעים את הצלילה תוך גיבוי הדדי. להבדיל משני צוללים המבצעים צלילת סולו בפרהסיה (כשכל אחד מהם עסוק בתחת של עצמו.) נקודת כשל: הנקודה שבה עשוי להתרחש כשל גז. כמות גזים: כמות הגז שתספיק ל״עליה חלקה״ של שני צוללים (לא רגועים במיוחד) מנקודת הכשל לנק׳ החלפת הגז או פני המים. עליה חלקה: השלמת כל חניות הדקו׳ / בטיחות, בהתאמה לזמן התחתית בפועל וללא ״קיצורי דרך״. קצב נשימה: כמות הגז שצורך הצולל בליטרים לדקה (RMV)

דינאמיקה של כשל גז:

בשלב הראשון נחווה תחושת תדהמה (WTF) ותהייה (לי זה קורה?!) שתתחלף בפאניקה קלה במהלך חיפוש בן הזוג וההמתנה לווסת הגואל. אלו בשילוב מאמץ פיזי מוגבר יובילו לעליה משמעותית בקצב הנשימה (RMV) הן של הנתרם והן של תורם מקור הגז החליפי. בהתאמה לרמת הפאניקה וחוסר המיומנות בביצוע התרגולת קצב הנשימה הגבוה עשוי להמשך דקות ארוכות מעבר לזמן הנדרש להגשת מקור הגז החליפי והסתגלות למצב החדש.


הנחת יסוד לחישוב:

מתי יתרחש הכשל: את הקושיה הזו פותר ״מרפי״ (ולא הארי) ולכן לצורך החישוב יש להניח שהתקלה תתרחש בסיום מקטע התחתית של הצלילה .

קצב הנשימה: יוכפל ביחס לקצב הנשימה ה״רגיל״ של הצוללים המעורבים. בקביעת קצב הנשימה יש לקחת בחשבון את מצבם הגופני והמנטאלי של הצוללים, שכן בהתאם לרמת הכושר הפיזי מחד והמיומנות מאידח יוצרו פערים משמעותיים בין קצב הנשימה הרגיל לבין קצב נשימה תחת מאמץ / לחץ. לצורך החישוב נניח כי עם גילוי הכשל והתגובה הראשונית יגבר קצב הנשימה עד פי שלוש מהקצב הרגיל אך ירד בהדרגה ככל שהסיטואציה תתיצב ובממוצע (נניח כי) יעמוד על פי שתיים מקצב הנשימה הרגיל.


חישוב: לצורך ההמחשה נניח שצללנו ל 50 מ׳ במים פתוחים ועלינו להגיע ל 21 מ׳ על מנת להתחבר למקור הגז הבא שלנו (50%) לאחר ״התארגנות״ והשתלטות על הסיטואציה שתערך כדקה, את העליה נבצע בקצב 10 מ׳ לדקה ונבצע גם חניית עומק אחת בת דקה ב 25 מ׳. ז״א שעלינו לחלוק את הגז הננשם למשך 5 דקות בקצב של 60 ליטר לדקה. (חושב על פי צריכת גז רגילה של 15 ליטר/דקה לכל צולל) ובלחץ ממוצע של כ 4.3 אטמ׳ ולכן יזדקק כל צולל בצוות לשאת רזרווה של 1.290 ליטר גז.

* צילום divehq: תרגולת ״אין לי תן לי״ במהלך קורס מדריכי צלילת סיידמאונט של ההתאחדות הישראלית לצלילה בקיסריה. * ממלכת השחור מתייחס לארגון GUE בעלי ״זכויות היוצרים״ על צורת החישוב המפורטת במאמר וכינויה.פוסטים פופולריים
פוסטים אחרונים
bottom of page