top of page

סכין או מספריים


בתחילת שנות האלפיים ובאיחור אופנתי, פרצה הצלילה הטכנית גם לתודעת הצולל הישראלי. התחום שהתפתח בעולם כבר בשנות השמונים של המאה הקודמת הביא עמו אתגרים חדשים, צלילות ארוכות ועמוקות יותר, צלילות חדירה לספינות טרופות ומערות. כל אלו הפכו את הצלילות למסובכות יותר, חייבו חשיבה מחודשת בכל הנוגע לציוד ואופן נשיאתו והולידו את התצורה ההוגארטנית. זו בתורה, הולידה סכין חדשה. (במרכז התמונה) בצד הסכין החלו הצוללים הטכניים להוסיף שלל כלים ואביזרים נוספים ובהם גם מספריים. לא סתם מספריים, מספרי חובשים.

אמצעי חיתוך היה תמיד חלק אינטגראלי מציוד הצלילה של רובנו. בעבר הרחוק היתה זו סכין ״קומנדו״ (עאלק) שהוצמדה ברוב טקס לשוק רגל ימין בעזרת רצועות גומי פריכות וקריעות. השלב האבולוציוני הבא התרחש כשהעונדים המלומדים גילו כי מיקומה של הסכין בעייתי. יותר משהיא שימשה ללוחמה באויבים מדומים, חיתוך רשתות , חוטי דייג ושאר ירקות, היא הוותה נקודת כשל שהרבתה לסכסך בין הסכין (ובעליו) לבין הסובב הימי עוד לפני נשלפה, ואז (כשהסיכסוך בעיצומו) גרמה לה להעלם במצולות. הנדן הועבר אחר כבוד לחלק הפנימי של השוק אבל למרות שהסידור הזה הפך לשיק החדש של הצולל הנועז, הבעייה לא נפתרה, הסכסוכים לא פסקו והסכין המשיכה להעלם במצולות ותמיד ברגע הכי לא מתאים.

זינוק תודעתי נוסף התרחש כשהסכין הוצמדה למאזן. המיקום החדש שהיה נגיש, מוגן ושימושי לשם שינוי, גרם לצוללים (או לפחות אלו מהם שנאלצו והצליחו לעשות בה שימוש מפעם לפעם) לתהות על קנקנה ושוב לחשב מסלול מחדש. הסתבר כי יותר משהיא שימשה אותם ללוחמה בכרישים ואיומים אסטרטגיים אחרים היא אכן שימשה לחיתוך רשתות , חוטי דייג , מייתרי גלגלות ולפעמים גם את הרתמה, חליפת הצלילה או פרטי ציוד אחרים. עם הזמן להב הסכין התחדד והשתכלל ומימדיה קטנו על מנת להתאימה למשכנה החדש ויעודה בעולם האמיתי.

ובחזרה לימינו. התצורה ההוגארטנית, ההגיון העומד מאחוריה והמספריים גם, כבר אינם נחלתם הבלעדית של צוללים טכניים. הם מחלחלים גם לתחום הספורטיבי וזו סיבה טובה לדבר בשבחם של מספרי הטראומה או ״מספרי החובשים״ בשמם העממי. למה זה טוב? שתי סיבות. ראשית מספרי חובשים מאפשרות מגוון רחב יותר של שימושים ובטיחות רבה יותר מסכין. לדוגמא, שימוש בתרחישי הצלה והחיאה כגון חיתוך חליפה רטובה מגופו של צולל פגוע חסר הכרה או מפרכס, עדיף שתעשה עם מספריים ולא סכין. הסרת/חיתוך טבעות מתאפשרת בעזרת כלי יעודי המשולב במספרי חובשים איכותיות. חילוץ בע״ח ימיים (כולל צוללים) מרשתות ועוד. מספרי חובשים יודעות גם לעשות כמעט כל מה שסכין צלילה עושה ויודעות לעשות את זה בצורה טובה ובטוחה יותר. סיבה נוספת היא שמספריים יגיעו גם למקומות ואתרים בהם הכניסה לסכיני צלילה אסורה בהחלט וכאלו לא חסרים. לסיכום טובים מספריים (בכיס) מסכין קומנדו בין הרגליים והכי טובים השניים, גם סכין שימושית וגם מספריים.


תמונות:

סכין ירך Tusa Imprex סכין מאזן Tusa Conquestפוסטים פופולריים
פוסטים אחרונים
bottom of page