top of page

הדרדג׳ר?


למעט שני חדרים קטנים צלילת חדירה אין ממש בדוברה הזו הנמצאת כ 7 ק״מ מערבית לחיפה, אבל כאתר צלילה הוא אתר מקסים. הדרג’ר יושבת בדיוק על השידרית בצורה שלמה. היא מכוסה בבעלי חיים רבים, סוגים שונים של אלמוגים, המון תולעים רב זיפיות ומספר סוגי דגים. הספינה נקייה מרשתות דייג ושראקים, ולפני שהטביעו אותה רוקנו ממנה כל מה שהיה אפשר לכן היא די נקייה. נראה שהטביעו אותה לפני 30-40 שנה, יש חלקים מהסיפון העליון שמתפוררים וגם חלקים בחרטום ובירכתיים. הקרקעית ב 45 מטר הסיפון העליון ב 42 מטר, עומקים “קלאסיים” לצלילה טכנית.

#wk

פוסטים פופולריים
פוסטים אחרונים
bottom of page