top of page

גלעוז 9014


ב-1956, כשחיל הים סבל ממחסור קשה בכלי שיט, הוא צירף למערך המילואים שלו שמונה ספינות דיג על צוותיהן. הספינות שנבנו בגרמניה והגיעו לארץ במסגרת הסכם השילומים עמה, צוידו בהתקנים שאפשרו להן לשאת אמצעי לחימה וחימוש כך שבהתרעה קצרה ניתן היה לגייסן ולחמשן. במהלך השנים השתתפו ספינות דיג אלה במבצעים רבים, שאחדים מהם עדיין אינם מותרים לפרסום.״ בשאר הזמן מימשו הספינות וצוותיהן את יעודם המקורי. אחת מהספינות ההן היא ה״גלעוז״ אשר ביוזמתה ובביצועה של ההתאחדות הישראלית לצלילה טובעה בעומק 27מ׳ מול חופי הרצליה בנובמבר 2017 במטרה לשמש כאתר צלילה. (עוד על יחידת הסד״גים כאן)


סד״גים נוספים : ״ניצן״ טובעה ע״י ההתאחדות מול חופי נהריה באפריל 2014 ״כרמל״ טובעה ע״י רשות הנמלים במועד לא ידוע ובעומק 47מ׳

״גלים״ "אופיר" "סער"


קישורים: אתר עמותת חיל הים

טיבוע ה״גלעוז״ דף הפייסבוק של ההתאחדות

#סדג #גלעוז #צלילה #GalOz #יחידתהסדגים #חילהים #אתרצלילה #הרצליה #ההתאחדותהישראליתלצלילה #ריף #גלים #ניצן #כרמל #wreck

עדכון אחרון 19.04.2022

פוסטים פופולריים
פוסטים אחרונים
bottom of page